Njord Of Greece      
 -A Special Interest Holiday Company-

-Culinary Tours - Private Tourguide in Rhodes - Shorexcursions in Rhodes -  LCHF  Annika Dahlqvist -- Aquarellecourses in Rodes -Knights of Rhodes - 

BRA ATT VETA  - NJORD OF GREECE


Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är en delbetalning av din resa. Om denna inte är oss tillhanda inom angiven tid så avbokas resan automatiskt. Se våra resevillkor

Vänligen meddela oss om du har funderingar angående anmälningsavgiften.


Avbokning

Skulle du av någon anledning vilja avbeställa en bokad resa tas en avbokningskostnad ut. 
Beloppet blir högre ju närmare avresa avbeställningen sker eftersom vi vid sena avbokningar utöver administrativa kostnader även måste räkna med att resan du reserverat inte kan omförsäljas eller måste säljas till reducerat pris.

I den kursvecka som du skall delta i så framkommer tydligt avbokningsregler gällande den veckan. 

Skulle vi som arrangörer inhibera veckan, så betalas hela beloppet tillbaka.


Bagage - allmänt

Allmänna regler vad gäller bagage är följande:

Charterflyg -  20 kg inkl. handbagage.
Reguljärflyg - 20 kg + handbagage. 

Vissa flygbolag har dock undantagsregler, som de själva kan lämna exakt besked om. För övervikt kan du tvingas att betala avgift.


Du får maximalt medföra ett handbagage med största mått 55x40x23 cm och högsta vikt 5 kg.

Inga vassa eller spetsiga metallföremål (saxar, knivar o dyl) får packas i handbagaget. Incheckat bagage får inte innehålla föremål som kan bli skadade under flygningen (t ex flaskor) eller varor som är bristfälligt paketerade.


Viktiga mediciner och ömtåliga eller stöldbegärliga saker skall du ta med som handbagage, vilket du ansvarar över själv. Fyll i namnlappar med namn och hemadress och fäst dem på bagaget. Detta underlättar hanteringen av bagaget på flygplatser och hotell under rundresan.


Nya regler för säkerhetskontroll på  flygplatser, både inrikes och utrikes samt till destinationer utanför EU infördes den 6 nov 2006.

De nya reglerna begränsar den mängd vätska som man får ha med i handbagaget på flyget. (Bagage som checkas in påverkas inte av de nya reglerna.)

Vätska, krämer, geléer och sprayer i behållare som rymmer max 100 ml (1 dl) får tas med i handbagaget. Dessa flaskor, burkar, tuber etc ska placeras i en genomskinlig en-liters plastpåse och utan problem få plats i påsen, som ska vara stängd. Plastpåsen ska vara återförslutningsbar. Det är tillåtet att medföra en (1 st) enliters plastpåse per passagerare som har biljett/boardingkort.


Dessutom får du ta med:
• Mediciner som behövs under resan. Recept samt läkares ordination kan behövas.
• Vätska som ingår i särskild diet som du behöver under resan.


Del i dubbelrum

Med "del i dubbelrum" menas att du bokar en del i ett dubbelrum som du sedan får dela med annan resenär av samma kön, som också önskar detta, Om du önskar att bo ensam så tillkommer en extra kostnad. Kostnaden för eget rum, är oilka beroende av boendet.


Biljett

Biljett vid charterflyg som Njord Of Greece bokar.
Din charterbiljett blir hemskickad till dig - eller utdelad av reseledaren på flygfältet, före avresan.  
På biljetten finns tidtabellen. Observera dock att tidtabellen är att betrakta som preliminär fram till 20 dagar före avresan. Hemresetiderna bekräftas slutgiltigt av din reseledare/arrangör under resan. 

OBS! Vid många kurser och evenemang så bokar man själv sin biljett. Detta på grund av att gästerna kommer ifrån olika länder.

Läs på respektive kurs-sida vilka regler som gäller för din resa.


Biljett som bokats av Njord Of Greece vid reguljärflyg
Flera av våra resor genomförs med reguljärflyg. Numera används endast elektroniska biljetter vid reguljärflyg. Du får ett dokument i A4-format där din resrutt anges. Detta fungerar som biljett och är en personlig resehandling. Dokumentet som är märkt ”Electronic ticket” skickas hem till dig cirka 14 dagar innan din avresa. Om inte biljetten har kommit 5 arbetsdagar före avresan, är det viktigt att du kontaktar oss.
Kom ihåg att meddela oss om du har ändrad adress eller telefonnummer under denna period.
Den elektroniska biljetten behåller du under hela resan. Det är nödvändigt att namn och adress överensstämmer med uppgifterna i ditt pass. Du kan nekas ombordstigning/inresa i ett land om inte uppgifterna stämmer. Hemresetiderna bekräftas slutgiltigt av din reseledare/arrangör under resan. 


Bussar och dagsetapper

De bussar du färdas med under rundresan är inhyrda från välrenommerade, lokala företag och håller en för Rhodos bra standard.

På vissa resor är en mindre buss en nödvändighet för att kunna ta sig fram till de områden du ska besöka.


Rökfria bussar

På samtliga resor är rökning förbjuden i bussen. Många års erfarenhet visar att även en inbiten storrökare kan klara detta utan större problem tack vare de många raster som görs.


Raster och uppehåll

Under en dagsetapp görs ett antal uppehåll i resan, när det finns något intressant att se eller besöka. Även pauser för toalettbesök, lunch och andra förfriskningar gö