Njord Of Greece      
 -A Special Interest Holiday Company-

Subtitle

HÅLLBAR TURISM

Vi tror att våra turer ger en positiv kick, en semester med ett kulturellt syfte genom att ge ekonomiska fördelar för lokalbefolkningen. Vi arbetar för att minimera vår påverkan på miljön genom att till exempel anlita oss av:

- Med en restaurang som bara använder lokalt producerade eller säsongsbetonade råvaror.
- Med hjälp av ett hotell som har en särskilt stark miljöpolitik.
- Med hjälp av ett bussbolag som använder bussar med ett mindre koldioxidutsläpp.
- Licensierade guider, det vill säga  guider som har gått en 3-årig guideutbildning på universitetsnivå.

Stödja den lokala ekonomin eller lokala projekt bevarande, såsom:

- Med hjälp av en liten  leverantör för en viss aspekt av turnén.
- Med hjälp av oberoende eller lokala guider snarare än en stor nationell myndighet.

För kunderna som bokar på nätet erbjuder vi också ett grönt alternativ, vilket innebär att resedokumentation levereras elektroniskt om möjligt.

Vi  har infört många åtgärder för att upprätthålla ett hållbart kontor, att skriva bara på papper vid behov och på lämpligt papper, kartong och andra återvinningsmaterial.